Žalba u krivičnom pravu

Šta je žalba u krivičnom pravu? Sve što treba da znate

At Law & More, često dobijamo pitanja o žalbama u krivičnom pravu. Šta to tačno podrazumeva? Kako to radi? U ovom blogu objašnjavamo postupak žalbe u krivičnom pravu.

Šta je žalba?

U Holandiji imamo sudove, žalbene sudove i Vrhovni sud. Javni tužilac prvo podnosi krivični predmet sudovima. Žalba u krivičnom predmetu je pravo i osuđenog lica i javnog tužioca da se žale na presudu u krivičnom predmetu. Prvostepeni sud zatim ponovo sudi u predmetu, koji se sastoji od sudija drugačijih od onih koji su vodili prvobitni slučaj. Ovaj proces omogućava uključenim strankama da preispitaju presudu nižeg suda, gdje mogu iznijeti argumente o tome zašto je presuda bila netačna ili nepravedna.

Tokom žalbe, fokus se može pomjeriti na različite aspekte predmeta, kao što su problemi s dokazima, visina kazne, pravne greške ili povrede prava optuženog. Sud pažljivo razmatra slučaj i može odlučiti da potvrdi, poništi ili preinači prvobitnu presudu.

Trajanje žalbenog ročišta

Nakon podnošenja žalbe, bilo od strane vas ili kod javnog tužioca, prvostepeni sudija će pismeno zabilježiti presudu. Nakon toga, svi relevantni dokumenti će biti proslijeđeni sudu na razmatranje vašeg žalbenog slučaja.

Istražni zatvor: ako se nalazite u istražnom zatvoru, vaš slučaj će obično biti saslušan u roku od šest mjeseci od presude.

Na slobodi: ako niste u istražnom zatvoru i stoga ste na slobodi, rok za žalbeno saslušanje može varirati između 6 i 24 mjeseca.

Ako prođe mnogo vremena između podnošenja žalbe i datuma ročišta, vaš advokat može pokrenuti ono što je poznato kao „odbrana u razumnom roku“.

Kako funkcionira žalba?

  1. Podnošenje žalbe: Žalba se mora podnijeti u roku od dvije sedmice od pravosnažne presude krivičnog suda.
  2. Priprema predmeta: Vaš advokat će ponovo pripremiti predmet. To može uključivati ​​prikupljanje dodatnih dokaza, izradu pravnih argumenata i okupljanje svjedoka.
  3. Žalbeno ročište: Na sudskom ročištu obje strane ponovo iznose svoje argumente, a žalbene sudije ponovo razmatraju predmet.
  4. Presuda: nakon ocjene, sud donosi svoju presudu. Ovo rješenje može potvrditi, izmijeniti ili poništiti prvobitnu presudu.

Rizici po žalbi

“Žalba znači rizikovati” je pravni izraz koji ukazuje da podnošenje žalbe na sudsku presudu nosi određene rizike. To znači da nema garancije da će ishod žalbe biti povoljniji od prvobitne presude. Prvostepeni sud može izreći strožu kaznu nego što je to ranije izrekao sud. Podnošenje žalbe također može rezultirati novim istragama i postupcima, što može imati štetne posljedice, kao što je otkrivanje novih dokaza ili izjava svjedoka.

Iako je važno imati na umu „žalba znači rizikovati“, to ne znači da je žalba uvijek loš izbor. Ključno je potražiti dobar pravni savjet i pažljivo odmjeriti potencijalne rizike i koristi prije nego što se odlučite na žalbu. Law & More mogu vas posavetovati o tome.

Zašto birati Law & More?

Ako ste vi ili neko koga poznajete uključeni u krivični slučaj i razmatra žalbu, spremni smo da vam pomognemo stručnim pravnim savjetom i energičnim zastupanjem. Naši stručni advokati će se pobrinuti da vaš slučaj bude temeljno pripremljen i efikasno predstavljen kako biste imali najbolje moguće šanse za povoljan ishod. Imate li pitanja ili ste uključeni u krivični slučaj? Ako jeste, kontaktirajte nas.

Law & More