Prema brojevima i brojkama holandskog SER-a ...

Prema brojevima i brojkama holandskog SER-a (Socijalno-ekonomsko vijeće Holandije), količina holandskih spajanja naglo je porasla. U odnosu na 2015. godinu, broj spajanja se povećao za 22% u 2016. godini. Ova spajanja su se uglavnom odvijala u uslužnom i industrijskom sektoru. Takođe se kompanije iz neprofitnog sektora nestrpljivo spajaju. Ako vas ove brojke ohrabre - kao poduzetnika - da počnete razmišljati o spajanjima, ne zaboravite obratiti pažnju na važeći Kodeks o spajanju (Fusiegedragsregels)!

Udio