Prema brojevima i brojkama holandskog SER-a…

Prema brojkama i brojkama holandskog SER-a (Socijalnog i ekonomskog vijeća Holandije), količina holandskih spajanja skočila je naglo. U odnosu na 2015. broj spajanja porastao je za 22% u 2016. godini. Ta se spajanja uglavnom odvijala u uslužnom i industrijskom sektoru. Također se kompanije u neprofitnom sektoru snažno spajaju. Ako vas ove brojke kao poduzetnika potaknu da razmišljate o spajanju, nemojte zaboraviti obratiti pažnju na primjenjivi Kodeks spajanja (Fusiegedragsregels)!

Udio