Zaštita potrošača i opći uvjeti

Poduzetnici koji prodaju proizvode ili pružaju usluge često koriste opće uvjete kako bi regulirali odnos s primateljem proizvoda ili usluge. Kad je primatelj potrošač, on uživa zaštitu potrošača. Zaštita potrošača stvorena je da zaštiti 'slabog' potrošača od 'jakog' poduzetnika. Da bi se utvrdilo da li primalac uživa zaštitu potrošača, prvo je potrebno definirati koji je potrošač. Potrošač je fizička osoba koja ne obavlja slobodnu profesiju ili posao ili fizička osoba koja djeluje izvan svoje poslovne ili profesionalne djelatnosti. Ukratko, potrošač je onaj koji kupi proizvod ili uslugu u nekomercijalne, lične svrhe.

Zaštita potrošača

Zaštita potrošača u pogledu općih uvjeta znači da poduzetnici ne mogu jednostavno uključiti sve u svoje opće uvjete ako je odredba nerazumno zahtjevna, ova se odredba ne odnosi na potrošača. U holandskom građanskom zakoniku uključena je takozvana crna i siva lista. Crni popis sadrži odredbe koje se uvijek smatraju nerazumno teškim, a sive liste sadrže odredbe koje su obično (vjerojatno) nerazumno teške. U slučaju odredbe sa sive liste, kompanija mora dokazati da je ta odredba razumna. Iako se uvijek preporučuje pažljivo pročitati opće uvjete, potrošač je zaštićen i od nerazumnih odredbi nizozemskog zakona.

Law & More