Dobra proizvodna praksa (GMP)

Unutar određenih industrija, proizvođači se podvrgavaju strogim proizvodnim standardima. To je slučaj u (ljudskoj i veterinarskoj) farmaceutskoj industriji, kozmetičkoj industriji i prehrambenoj industriji. Dobra proizvodna praksa (GMP) dobro je poznat termin u ovim industrijama. GMP je sistem osiguranja kvaliteta koji osigurava da se proizvodni proces pravilno registruje i samim tim je zagarantovan kvalitet. Zbog velike uloge u farmaceutskoj i kozmetičkoj industriji, u nastavku će se razmatrati samo GMP unutar ovih sektora.

istorija

Since the beginning of civilization, people have been concerned about the quality and safety of food and medicine. In 1202 the first English food law was created. It was much later, in 1902, that the Organic Control Act followed. This was introduced in the United States to regulate organic products. These products were legally tested on purity. The original Food and Drug Act, launched in 1906 and made it illegal to sell contaminated (falsified) food and demanded truthful labelling. After that, a number of other laws came into force. In 1938, the Food, Drug and Cosmetic Act was introduced. The Act required companies to provide proof that their products were safe and pure before they were put on the market. The FDA carried out investigations of contaminated tablets and revealed that serious irregularities in production were found at the factory and that it was no longer possible to trace how many other tablets were still contaminated. This incident forced the FDA to act on the situation and prevent recurrence by introducing invoicing and quality controls based on auditing standards for all pharmaceutical products. This led to what was later referred to as GMP. The expression ”Good manufacturing practice” appeared in the 1962s as an amendment to the American Food, Drug and Cosmetic Act.

Dobra proizvodna praksa (GMP)

Postojeće evropske regulative o GMP razvijene su u Evropi i Sjedinjenim Državama.

Na kraju su i evropske zemlje počele raditi zajedno i izradile zajedničke smernice GMP-a koje je prihvatila Evropska unija.

Pored toga, trenutno postoje mnogi drugi međunarodni zakoni i propisi u koje su uključeni GMP propisi.

Šta je GMP?

GMP means  ”a good way of producing”. GMP rules are included in all kinds of laws, but in essence these rules have the same purpose. GMP is especially applied in the pharmaceutical industry and it is intended for guaranteeing the quality of the production process. The quality of a product can never be completely determined by testing its composition. Not all impurities can be detected and not every product can be analysed. Quality can therefore only be guaranteed if the entire production process is carried out in a precisely prescribed and controlled manner. Only this way the production process ensures the quality of a medicine. This method of production, called Good Manufacturing Practice, is therefore a requirement for the production of medicines.

GMP je takođe od značajnog značaja za međunarodna partnerstva. Većina zemalja prihvaća samo uvoz i prodaju lijekova proizvedenih u skladu s međunarodno priznatim GMP-om. Vlade koje žele promovirati izvoz lijekova mogu to učiniti tako da GMP učine obaveznim za svu farmaceutsku proizvodnju i obuku svojih inspektora u smjernicama GMP.

GMP precizira kako i pod kojim uvjetima se lijek proizvodi. Tijekom proizvodnje provjeravaju se svi materijali, sastojci, intermedijarni proizvodi i krajnji proizvod, a postupak se precizno registrira u takozvanom protokolu pripreme. Ako se nakon toga ispostavi da nešto nije u redu s određenom partijom proizvoda, uvijek se može saznati kako je napravljeno, ko je testirao i gdje i koji materijali su korišteni. Moguće je pronaći točno gdje je pošlo po zlu.

Iako je potrebna dobra kontrola kako bi se zajamčila kvaliteta farmaceutskih proizvoda, mora se shvatiti da je krajnji cilj kontrole kvalitete postizanje savršenstva u procesu proizvodnje. Kontrola kvalitete stvorena je s ciljem da se potrošač uvjeri da proizvod ispunjava standarde kvalitete, ispravno označavanje i sve zakonske zahtjeve. Međutim, sama kontrola kvalitete nije dovoljna za postizanje svih ciljeva. Morate se založiti za postizanje kvalitete i pouzdanosti u svakom proizvodu, u svakoj seriji. To opredjeljenje se najbolje može opisati kao GMP.

Zakoni i propisi

GMP smjernice utvrđene su u različitim zakonima i propisima za različite industrije. Postoje međunarodni zakoni i propisi, ali postoje i propisi na evropskom i nacionalnom nivou.

međunarodni

For the exporting companies to the United States, the GMP regulations by the United States Food and Drug Administration (FDA) are applicable. They enforce the rules under Title 21 of the Code of Federal Regulations. The guidelines are known there under the term ”Current Good Manufacturing Practice (cGMP)”.

Evropa

The GMP guidelines which apply within the EU are laid down in European regulations. These regulations apply to all products which are traded within the European Union regardless of  the manufacturer is based outside the EU.

For medicinal products intended for human use, the most important rules are regulation  1252/2014 and Directive 2003/94/EC.  For medicinal products intended for veterinary use is  Directive 91/412/EC applicable. There are more related laws and regulations that govern the medicinal market. The GMP requirements are the same for the human as for the veterinary medicines industry.For the interpretation of the standards laid down in this legislation, the EudraLex provides guidance. EudraLex is a collection of rules that apply to medicines within the EU. Volume 4 of the EudraLex contains the GMP rules. It is in fact a manual for applying the GMP guidelines and principles. These rules apply to both human and animal medicine. 

državni

Ministarstvo zdravlja, blagostanja i sporta na nacionalnoj razini odlučuje koja se farmaceutska njega može uvesti pod kojim uvjetima i za koje medicinske indikacije. Zakon o lijekovima opisuje uvjete za proizvodnju lijeka, njegovo stavljanje u promet i distribuciju do pacijenta. Na primjer, Zakon o opijumu zabranjuje posjedovanje određenih lijekova navedenih u listama I i L Zakona o opijumu. Postoji i uredba o prekursorima. Prema ovim propisima, farmaceuti mogu pod određenim uslovima skladištiti i / ili trgovati hemijskim sredstvima koja se mogu koristiti za pravljenje droga ili eksploziva (prekursora). Postoje i pravila i smjernice poput FMD regulacije (mjera protiv krivotvorenja serijskih brojeva) i KNMP smjernica za njegu lijekova i holandskog farmaceutskog standarda.

Europska agencija za lijekove (EMA) odgovorna je za naučnu procjenu, nadzor i kontrolu sigurnosti lijekova u EU. Uredba o kozmetičkim proizvodima postavlja zahteve za proizvodnju kozmetike.

GMP zahtevi

GMP is part of quality assurance . In general, this assurance, besides the GMP, also includes areas such as product design and product development. Quality assurance is the totality of activities which must ensure that a product or service complies with the quality requirements. Quality assurance is one of the basic elements of quality management. The importance of quality management is crucial. If you only imagine for a moment what would happen if mistakes were made in the production of medicines and were discovered too late. Besides the human suffering , it would be a disaster for the reputation of the pharmaceutical company.  Good manufacturing practice focuses on risks inherent in drug production, such as cross-contamination (contamination of one drug with components of another drug) and mix-ups (errors) caused by mislabelling.

Zahtjevi koje GMP postavlja za proizvodnju proizvoda međunarodno su dogovoreni. Ovaj blog opisuje zahtjeve koji proizlaze iz propisa koji se odnose na farmaceutsku industriju. Isti osnovni principi uglavnom se primjenjuju na svaku industriju. Ovi osnovni principi se međunarodno napuštaju isto.

Europsko zakonodavstvo zahtijeva da se medicinski proizvodi proizvode u skladu s načelima i smjernicama dobre prakse. Aspekti obuhvaćeni smjernicama su kontrola kvalitete, osoblje, prostorije i oprema, dokumentacija, proizvodnja, kontrola kvalitete, podugovaranje, žalbe i opoziv proizvoda i samokontrola. Zakonski propisi obvezuju proizvođača da uspostavi i primijeni sustav osiguranja farmaceutskih proizvoda. Ova se pravila primjenjuju i na lijekove namijenjene izvozu.

Treba uzeti u obzir sljedeće GMP smjernice:

 • Dobro obučeno, kvalifikovano osoblje,
 • Higijena se strogo održava. Ako je neko, na primjer zbog zarazne bolesti ili otvorene rane, postoji obaveza prijavljivanja i protokol praćenja.
 • Redovni ljekarski pregledi zaposlenih
 • Za zaposlene koji obavljaju vizualni pregled, predviđen je i dodatni vizualni pregled
 • Odgovarajuća oprema,
 • Dobri materijali, posude i etikete,
 • Odobrena radna uputstva,
 • Odgovarajuće skladištenje i transport,
 • Adekvatno osoblje, laboratorije i instrumenti za internu kontrolu kvaliteta,
 • Uputa za rad (standardni radni postupci); radna uputstva su napisana jasnim jezikom i fokusirana na lokalnu situaciju,
 • Trening; operativno osoblje je obučeno za izvršavanje radnih uputstava,
 • Dokumentacija; sve mora biti jasno na papiru i pogodnost osoblja
 • Informacije o etiketama i načinu označavanja sirovina, poluproizvoda i gotovih proizvoda,
 • Postoje jasno opisani, dokazani, pouzdani proizvodni procesi,
 • Vrše se inspekcije i provjere,
 • Tijekom proizvodnje (ručne ili automatizirane) bilježi se da li su svi koraci pravilno izvedeni,
 • Odstupanja od uputa bilježe se i detaljno istražuju,
 • Kompletna povijest svake serije (od sirovine do kupca) pohranjuje se na taj način da se ona lako može pratiti,
 • Proizvodi se pravilno skladište i prevoze,
 • Postoji metoda za uklanjanje serija iz prodaje, ako je potrebno,
 • Pritužbe na probleme kvaliteta rješavaju se i istražuju na adekvatan način. Ako je potrebno, poduzimaju se mjere za sprečavanje recidiva. 

odgovornosti

GMP assigns a series of responsibilities to key personnel, such as head of production and/or quality control and the authorized person. The authorised person is responsible for ensuring that all procedures and medicinal products are manufactured and handled in accordance  in accordance with the guidelines. He or she signs (literally) for each batch of medicines coming from the factory. There is also a chief manager, who is responsible for ensuring that the products meet the legal requirements of the national authority for medicinal products, without putting patients at risk due to lack of safety, quality or efficacy. It should be obvious, but it is also the requirement that the medicines are suitable for the purpose for which they are intended. 

Nadzor i GMP certifikat

Na europskoj i nacionalnoj razini postoje operatori zaduženi za nadzorni zadatak. To su Evropska agencija za lijekove (EMA) i Inspekcija zdravstvene zaštite i mladih (IGJ). U Nizozemskoj, IGJ daje GMP certifikat proizvođaču lijekova ako je u skladu sa GMP smjernicama. Da bi ovo bilo moguće, IGJ provodi periodične inspekcije proizvođača u Nizozemskoj kako bi utvrdio da li su u skladu s pravilima GMP-a. Ako GMP propisi nisu ispunjeni, proizvođaču se neće oduzeti samo GMP certifikat, već i dozvola za proizvodnju. IGJ također vrši kontrolu proizvođača u zemljama izvan Europske unije. To se radi po nalogu EMA-e i Odbora za evaluaciju lijekova (CBG).

Also at the request of the Medicines Evaluation Board, the IGJ advises the manufacturers in the marketing authorisation dossier (site clearance). If a manufacturer does not work in accordance with GMP quality requirements, the Board may decide to have this manufacturer removed from the dossier of the marketing authorisation. The Board does this in consultation with the IGJ and other European inspection authorities and European bodies such as the Coordination Group for Mutual Recognition and Decentralised Procedures – Human (CMDh) and EMA.  If this can lead to a shortage of a medicine for the Netherlands, the marketing authorisation holder must report this to the Medicines Deficiencies and Defects Disclosure Office (Meldpunt geneesmiddelen tekort en -defecten).

Kozmetika i GMP

For cosmetics, there are separate regulations to guarantee their quality. On a European level there is the Cosmetics Regulation 1223/2009/EC. This also determines that cosmetics must comply with GMP. The guideline used for this is the ISO 22916:2007 standard. This standard contains the basic principles of GMP which are focused on companies which produce finished cosmetics. This is an international standard and it has also been approved by the European Committee for Standardization (CEN). This is a European standardization body who creates standards that are in high demand. The application of these standards is not mandatory, but does show to the outside world that the products or services meet quality standards. The standardisation body also develop ‘harmonised standards’ at the request of the European Union.

Ovi GMP propisi koji su navedeni u standardu u osnovi imaju isti cilj kao i oni za farmaceutsku industriju: garantirati kvalitetu i sigurnost proizvoda. Ovaj standard se fokusira samo na kozmetičku industriju. Sadrži i pokriva:

 • proizvodnja,
 • skladištenje,
 • pakovanje,
 • testiranje i transportni procesi
 • istraživanje i razvoj
 • distribucija gotove kozmetike
 • sigurnost proizvodnih radnika
 • zaštita okoliša.

The standard not only ensures the application of product criteria and requirements for the production of goods. Applying the standard allows the manufacturer to manage the quality and safety requirements of the supply chain and to monitor the hazards and risks of cosmetics. The GMP Regulations correspond to the rules which were previously mentioned in detail in the section ”GMP requirements”.

Trebate li savjet ili podršku o farmaceutskom zakonu ili kozmetičkom zakonodavstvu? Ili imate pitanja o ovom blogu? Molimo kontaktirajte advokate na Law & More. Odgovorit ćemo na vaša pitanja i pružiti pravnu pomoć tamo gdje je to potrebno.

Udio