Izmjena holandskog ustava: telekomunikacije osjetljive na privatnost koje su u budućnosti bolje zaštićene

12. jula 2017. nizozemski Senat jednoglasno je odobrio prijedlog ministra unutrašnjih poslova i odnosa kraljevstva Plasterka da se u skoroj budućnosti bolje zaštiti privatnost e-pošte i drugih telekomunikacija osjetljivih na privatnost. U članu 13. stav 2. holandskog ustava navedeno je da je tajnost telefonskih poziva i telegrafske komunikacije neprikosnovena. Međutim, imajući u vidu nedavne prevladavajuće događaje u sektoru telekomunikacija, članku 13. stavku 2. potrebno je ažurirati. Prijedlog novog teksta je sljedeći: „svako ima pravo na poštovanje tajnosti svoje prepiske i telekomunikacija“. Pokrenut je postupak promjene člana 13 holandskog ustava.

2017-07-12

Udio