Holandija je lider u inovacijama u Evropi

Prema Evropskoj tabeli inovacija Europske komisije, Holandija prima 27 pokazatelja za inovacijski potencijal. Nizozemska je sada na 4. mjestu (2016. - 5. mjesto), a imenovana je vodećom u inovacijama 2017. godine, zajedno s Danskom, Finskom i Velikom Britanijom.

Prema holandskom ministru ekonomskih poslova, došli smo do ovog rezultata jer države, univerziteti i kompanije usko surađuju. Jedan od kriterija evropske tablice o inovacijama za državnu procjenu bila je 'javno-privatna suradnja'. Također je vrijedno spomenuti da su investicije za inovacije u Holandiji najveće u Europi.

Da li vas zanima Europska tabla inovacija za 2017. godinu? Sve možete pročitati na web stranici Europske komisije.

2017-06-20

Udio