U Holandiji se veliki značaj pridaje pravu radnika na štrajk ...

U Holandiji se veliki značaj pridaje radničkom pravu na štrajk. Holandski poslodavci moraju tolerirati štrajkove, uključujući negativne posljedice koje ovo može imati za njih, sve dok se poštuju „pravila igre“. Kako bi osigurao da zaposleni ne budu odvraćeni od korištenja ovog prava, holandski središnji odbor za žalbe presudio je da štrajk ne bi trebao utjecati na visinu naknade za nezaposlene. To znači da na dnevnu plaću zaposlenika, na temelju koje se izračunava naknada za nezaposlene, štrajk više ne bi trebao negativno utjecati.

11-04-2017

Udio