Planirate li prodaju svoje kompanije?

Amsterdam Apelacioni sud

Tada je pametno zatražiti odgovarajući savjet o dužnostima u vezi sa radničkim vijećem vaše kompanije. Na taj način možete izbjeći potencijalnu smetnju u procesu prodaje. U nedavnoj presudi od Amsterdam Apelacioni sud, Odeljenje za preduzeća je presudio da su pravno lice prodavac i njegovi akcionari prekršili obavezu brige prema radničkom savetu prodate kompanije.

Pravno lice prodavac i njegovi akcionari nisu blagovremeno i dovoljno informisali radnički savet, nisu uključili radnički savet u traženje saveta za izdavanje zadataka stručnjaka, a nisu se na vreme i prethodno konsultovali sa radničkim savetom. na zahtjev za savjet. Stoga odluka o prodaji kompanije nije donesena razumno. Odluka i posljedice odluke moraju se ukinuti. Ovo je nepoželjna i nepotrebna situacija koja se mogla spriječiti.

Law & More