Kategorije: Blog vijesti

Planirate li prodaju svoje kompanije?

Apelacioni sud u Amsterdamu

Tada je pametno zatražiti odgovarajuće savjete u vezi sa zadacima vezanim za radničko vijeće vaše tvrtke. Na taj način možete izbjeći potencijalnu ometanje procesa prodaje. U nedavnoj presudi Apelacionog suda u Amsterdamu, Odjeljenje za poduzetništvo presudilo je da prodajna pravna osoba i njeni dioničari krše svoju dužnost brige prema radničkom vijeću prodate kompanije. Pravna osoba koja prodaje i njeni dioničari nisu dostavili pravovremene i dovoljne informacije vijeću radnika, nisu uključili radničko vijeće u potragu za savjetima za izdavanje zadataka stručnjaka, a nisu se savjetovali s radnim vijećem na vrijeme i prije na molbu za savet. Stoga odluka o prodaji kompanije nije donesena razumno. Odluka i posljedice odluke moraju se poništiti. Ovo je nepoželjna i nepotrebna situacija koja bi se mogla spriječiti.

2018-01-12

Udio