Zakonska indeksacija alimentacije 2023 Slika

Zakonska indeksacija alimentacije 2023

Svake godine država povećava iznose alimentacije za određeni postotak. To se zove indeksacija alimentacije. Povećanje zavisi od prosečnog povećanja plata u Holandiji. Indeksacija dječije i partnerske alimentacije ima za cilj korekciju povećanja plata i troškova života. Ministar pravde određuje procenat. Ministar utvrđuje zakonom propisani procenat indeksacije, indeksaciju alimentacije prema standardima Trema za narednu godinu.

Određena je stopa indeksacije za 2023. godinu 3.4%. To znači da će od 1. januara 2023. iznos primjenjive alimentacije biti povećan za 3.4%. Obveznik izdržavanja mora sam izvršiti ovo povećanje.

Svaki obveznik alimentacije je zakonski dužan da primijeni ovo povećanje. Čak i ako vam plate nisu porasle ili su vam troškovi porasli, dužni ste da koristite indeksaciju alimentacije. Ako ne platite povećanje, vaš bivši partner će možda moći zatražiti iznos. Obaveza indeksiranja alimentacije odnosi se i na izdržavanje djeteta i partnera. Čak i ako se o tome niste dogovorili u roditeljskom planu i/ili ugovoru o razvodu i/ili u sudskom nalogu ne pominje indeksacija, indeksacija se primjenjuje po zakonu. Samo u slučajevima kada je zakonska indeksacija izdržavanja djeteta i supružnika izričito isključena sporazumom ili sudskim nalogom, ona se ne mora plaćati.

Indeksiranje alimentacije 2023. sami obračunajte

Indeksaciju partnerske i dječje alimentacije izračunavate na sljedeći način: tekući iznos alimentacije/100 x procenat indeksacije 2023 + tekući iznos alimentacije. Primjer: pretpostavimo da je iznos alimentacije trenutnog partnera 300 €, a novi iznos alimentacije nakon indeksacije je (300/100) x 3.4 + 300 = 310.20 €.

Prethodnih godina nije primjenjivana indeksacija?

Da li ste vi obveznik alimentacije? Onda bi bilo najbolje da sami stalno pazite na indeksaciju alimentacije. Nećete dobiti obavijest o tome i iznos se neće automatski prilagođavati. Ako je ne indeksirate godišnje, vaš bivši partner može tražiti indeksaciju do pet godina. Uključeni iznosi tada mogu biti značajni. Savjetujemo vam da izračunate novi iznos alimentacije i osigurate da do 1. januara 2023. platite novi iznos alimentacije svom bivšem partneru ili djeci.

Imate li pitanja o zakonskoj indeksaciji alimentacije ili naplati zaostalih alimentacija? Ili biste željeli da se odredi ili promijeni iznos alimentacije? Molimo kontaktirajte nas advokati porodičnog prava.

Law & More