Čime se bavi komercijalni advokat

Uloga komercijalnog pravnika je da osigura zakonitost komercijalnih transakcija, savjetujući korporacije o njihovim zakonskim pravima i dužnostima, uključujući dužnosti i odgovornosti korporativnih službenika. Da bi to učinili, moraju imati znanje o aspektima ugovornog prava, poreznog zakona, računovodstva, zakona o hartijama od vrijednosti, bankrota, prava intelektualnog vlasništva, zakona o licenciranju, zoniranju i zakona specifičnih za poslovanje korporacija za koje rade.

Law & More B.V.