Šta je posao

Posao je druga reč za kompaniju. Preduzeće obavlja komercijalne aktivnosti čiji je cilj ostvarivanje dobiti ostvarene prodajom i pružanjem dobara ili usluga.

Udio