Šta je korporativni pravnik

Korporativni advokat je pravnik koji radi u korporativnom okruženju, obično zastupajući preduzeća. Korporativni advokati mogu biti transakcijski pravnici, što znači da pomažu u pisanju ugovora, izbjegavanju parnica i na drugi način obavljaju pravne poslove iza kulisa. Parničari mogu biti i advokati preduzeća; ovi odvjetnici zastupaju korporacije u parnicama, ili podnoseći tužbu protiv nekoga ko je učinio nepravdu korporaciji ili braneći korporaciju ako je tužena.

Law & More B.V.