Šta je korporacija

Korporacija je pravni poslovni subjekt u kojem su vlasnici zaštićeni od odgovornosti za postupke i finansijski status kompanije. Odvojeno od vlasnika ili dioničara, korporacija može ostvariti većinu prava i odgovornosti koje bi posjedovao pojedinačni vlasnik preduzeća, što znači da korporacija može sklapati ugovore, posuđivati ​​novac, tužiti i biti tužena, posjedovati imovinu, plaćati porez i unajmljivati zaposlenici.

Law & More B.V.