Šta je pravni ugovor

Pravni ugovor je pravno izvršni sporazum između dvije ili više strana. Može biti usmeno ili pismeno. Tipično, stranka obećava da će učiniti nešto za drugu u zamjenu za korist. Pravni ugovor mora imati zakonitu svrhu, uzajamni dogovor, razmatranje, nadležne strane i istinsku saglasnost da bi bio izvršan.

Udio