Šta je preduzetništvo

Poduzeće je druga riječ za profitni posao ili kompaniju, ali najčešće je povezano s poduzetničkim pothvatima. Ljudi koji imaju poduzetnički uspjeh često se nazivaju „poduzetnim“. Pojam Enterprise uglavnom se koristi u SAD-u.

Udio