Šta je sporazum dioničara

Dioničar je pojedinac ili institucija (uključujući korporaciju) koja legalno posjeduje jednu ili više dionica u javnoj ili privatnoj korporaciji. Ugovor dioničara, koji se naziva i sporazumom dioničara, aranžman je između dioničara kompanije koji opisuje kako treba upravljati kompanijom i iznosi prava i obaveze dioničara. Sporazum takođe uključuje informacije o upravljanju kompanijom i privilegijama i zaštiti dioničara.

Udio