Šta je strateški menadžment

Strateško upravljanje je upravljanje resursima organizacije radi postizanja njenih ciljeva. Strateško upravljanje uključuje postavljanje ciljeva, analizu konkurentskog okruženja, analizu unutrašnje organizacije, evaluaciju strategija i osiguravanje da menadžment sprovodi strategije širom organizacije.

Udio