Razvod bez krivnje je razvod u kojem za razvrgnuće braka nije potrebno pokazivanje nepravde od strane bilo koje strane. Zakoni koji predviđaju razvod bez krivnje dopuštaju porodičnom sudu da razvede brak kao odgovor na molbu bilo koje strane u braku, a da podnositelj zahtjeva ne mora pružiti dokaze da je optuženi počinio kršenje bračnog ugovora. Najčešći razlog zbog kojeg se razvode bez krivnje su nepomirljive razlike ili sukob ličnosti, što znači da par nije uspio riješiti razlike.

Udio