Čime se bave advokatske kancelarije

Odvjetničko društvo je poslovni subjekt koji su osnovali jedan ili više pravnika radi bavljenja advokatskom praksom. Primarna usluga koju pruža odvjetničko društvo je savjetovanje klijenata (pojedinaca ili korporacija) o njihovim zakonskim pravima i odgovornostima, te zastupanje klijenata u građanskim ili krivičnim predmetima, poslovnim transakcijama i drugim stvarima u kojima se traži pravni savjet i druga pomoć.

Law & More B.V.