Šta je deklaracija

Izjava je specifikacija, u metodičkom i logičkom obliku, okolnosti koje čine uzrok tužbe tužioca. Izjava je pisana izjava predata sudu.