Šta je preporučeno pismo

Preporučeno pismo je pismo koje se evidentira i prati tokom čitavog vremena u sistemu pošte i koje od poštara traži da dobije potpis da bi ga isporučilo. Mnogi ugovori, poput polisa osiguranja i pravnih dokumenata, preciziraju da obavještavanje mora biti u obliku preporučenog pisma. Registracijom pisma pošiljalac ima pravni dokument koji ukazuje na to da je obavještenje dostavljeno.

Law & More B.V.