Isporučilac nije zaposleni

'Kurir bicikla Deliveroo Sytse Ferwanda (20) je samostalni poduzetnik, a ne zaposlenik', presuda je suda u Amsterdam. Ugovor koji je zaključen između dostavljača i Deliverooa ne smatra se ugovorom o radu – pa samim tim dostavljač nije zaposlenik u dostavljaču. Prema mišljenju sudije, jasno je da je ugovor bio zamišljen kao ugovor o samozapošljavanju. Takođe na osnovu načina rada jasno je da u ovom slučaju nema plaćenog zaposlenja.

Law & More