Holandski pravosudni sistem je inovativan. Od 1. marta 2017. to će se…

Holandski pravosudni sistem je inovativan. Od 1. marta 2017. bit će moguće digitalno voditi parnice na Vrhovnom sudu Holandije u slučajevima građanskog zahtjeva. U osnovi, postupak kasacije ostaje isti. Međutim, postat će moguće pokrenuti postupak putem interneta (vrsta digitalnog poziva) i digitalno razmjenjivati ​​dokumente i informacije. Sve je to zbog stupanja na snagu novog zakona o kvalitetu i inovacijama (KEI).

09-02-2017

Udio