vijesti

1. januara na snagu je stupio francuski zakon na osnovu ...

1. januara stupio je na snagu francuski zakon na osnovu kojeg zaposleni mogu isključiti svoje pametne telefone izvan radnog vremena i tako im onemogućiti pristup svojoj radnoj e-pošti. Ova mjera je posljedica povećanog pritiska da uvijek morate biti na raspolaganju i povezani, što je rezultiralo velikim brojem neplaćenih prekovremenih i zdravstvenih problema. Velike kompanije sa 50 ili više zaposlenih moraju pregovarati sa svojim zaposlenicima o specifičnim pravilima koja će se na njih primjenjivati. Hoće li slediti Holanđane?

Udio