Nova pravila za oglašavanje elektronskih cigareta bez nikotina

Od 1. jula 2017. zabranjeno je oglašavanje za elektronske cigarete bez nikotina i za mješavine bilja za cijevi u Holandiji. Nova pravila vrijede za sve. Na taj način nizozemska vlada nastavlja svoju politiku zaštite djece mlađe od 18 godina. Od 1. jula 2017. više nije dopušteno osvajanje elektroničkih cigareta kao nagrada na sajmovima. Nizozemskoj upravi za sigurnost hrane i potrošača dodijeljen je zadatak nadzora nad poštovanjem ovih novih pravila.

Law & More