News Image

Porezi: prošlost i sadašnjost

Povijest poreza počinje u rimsko vrijeme. Ljudi koji žive na području Rimskog carstva morali su plaćati porez. Prva poreska pravila u Holandiji pojavljuju se 1805. Rođeno je osnovno načelo oporezivanja: dohodak. Porez na dohodak ozvaničen je 1904. godine.

PDV, porez na dohodak, porez na zarade, porez na dobit, porez na okoliš - sve su to porezi koje danas plaćamo. Plaćamo porez vladi i općinama. Sa prihodima, na primjer, Ministarstvo infrastrukture Nizozemske može se pobrinuti za nasipe; ili provincije javnog prevoza.

Ekonomisti i dalje raspravljaju o pitanjima kao što su: ko bi trebao plaćati porez? Koliki bi trebao biti porezni limit? Kako treba trošiti porezni prihod? Država bez poreza ne može brinuti o svojim građanima.

Law & More