Bit će vrlo malo Holanđana koji još nisu svjesni ...

Bit će vrlo malo Nizozemčana koji još nisu svjesni poteškoća koje se tiču ​​zemljotresa u Groningenu, prouzrokovanih bušenjem na plin. Sud je presudio da 'Nederlandse Aardolie Maatschappij' (Holandska naftna kompanija) treba platiti naknadu za nematerijalnu štetu dijelu stanovnika Groningenveld-a. Takođe je država smatrana odgovornom zbog neadekvatnog nadzora, ali sud je presudio da, uprkos činjenici da je nadzor zaista bio neadekvatan, ne može se reći da je šteta zbog toga nastala.

Law & More