Da je do holandskog ministra ...

Ako je na strani holandskog ministra pomoćnika za socijalna pitanja i socijalnu skrb, svako ko zaradi zakonsku minimalnu platu u budućnosti će dobiti isti fiksni iznos po satu. Trenutno minimalna plata u Holandiji i dalje može zavisiti od broja odrađenih sati i sektora u kojem se radi. Račun je danas postao dostupan za internet savjetovanje, što znači da svi zainteresirani (pojedinci, kompanije i institucije) mogu predati svoje komentare na prijedlog zakona.

Law & More