Troškovi upotrebe vašeg mobilnog telefona u inostranstvu brzo se smanjuju

U današnje vrijeme već je puno rjeđe doći kući na (nenamjerno) visok telefonski račun od nekoliko stotina eura nakon tog godišnjeg, zasluženog putovanja po Evropi. Troškovi upotrebe mobilnog telefona u inostranstvu smanjeni su za više od 90% u odnosu na proteklih 5 do 10 godina. Kao rezultat napora Europske komisije, troškovi rominga (ukratko: troškovi napravljeni da bi se pružaocu usluga omogućilo korištenje mreže stranog provajdera) čak će biti potpuno ukinuti 15. juna 2017. Od tog datuma, troškovi korištenja stranih telefona u Europi odbit će se od vašeg paketa kao i uobičajeni troškovi, prema uobičajenoj tarifi.

Law & More