Javno i općenito dostupno otkrivanje registracije

(u skladu s člankom 35.b stavkom 1. Pravilnika o pravnoj profesiji)

Tom Meevis

Tom Meevis je u registar pravnih područja holandske advokatske komore upisao sljedeća pravna područja:

Opća praksa: podregistracija civilno pravo, upravno pravo, krivično pravo

Prema standardima holandske odvjetničke komore, registracija ga obvezuje da dobije deset kredita godišnje za obuku u svakom od registriranih pravnih područja.

Maxim Hodak

Maxim Hodak je u registar pravnih područja holandske odvjetničke komore upisao sljedeća pravna područja:

Pravo privrednih društava

Prema standardima holandske odvjetničke komore, registracija ga obvezuje da dobije deset kredita godišnje za obuku u svakom od registriranih pravnih područja.