Kada je potreban advokat?

Kada je potreban advokat?

Primili ste poziv i uskoro se morate pojaviti pred sudijom koji će odlučiti o vašem slučaju ili ćete možda htjeti sami pokrenuti postupak. Kada je izbor angažovanje advokata koji će vam pomoći u pravnom sporu i kada je angažovanje advokata obavezno? Odgovor […]

Nastavi čitati
Čime se bavi advokat?

Čime se bavi advokat?

Šteta koju je pretrpio netko drugi, uhapsila ga je policija ili želi braniti svoja prava: različiti slučajevi u kojima pomoć advokata zasigurno nije nepotreban luksuz, a u građanskim slučajevima čak i obaveza. Ali šta advokat tačno radi […]

Nastavi čitati
Nekonkurentna klauzula: šta trebate znati?

Nekonkurentna klauzula: šta trebate znati?

Klauzula o zabrani konkurencije, regulisana u čl. 7: 653 Holandskog građanskog zakonika, dalekosežno je ograničenje slobode izbora zaposlenja zaposlenika koje poslodavac može uključiti u ugovor o radu. Uostalom, to poslodavcu omogućuje da zabrani zaposleniku ulazak u uslugu druge kompanije, […]

Nastavi čitati
Zakon o stečaju i njegove procedure

Zakon o stečaju i njegove procedure

Ranije smo pisali blog o okolnostima pod kojima se može pokrenuti stečaj i kako ova procedura funkcionira. Osim stečaja (regulisanog u Glavi I), Zakon o stečaju (na holandskom Faillissementswet, u daljem tekstu „Fw“) ima još dvije procedure. Naime: moratorij (Glava II) i dug […]

Nastavi čitati
Opšti uslovi kupovine: B2B

Opšti uslovi kupovine: B2B

Kao preduzetnik redovno sklapate ugovore. Takođe sa drugim kompanijama. Opći uslovi često su dio ugovora. Opšti uslovi regulišu (pravne) subjekte koji su važni u svakom ugovoru, kao što su uslovi plaćanja i obaveze. Ako ste kao poduzetnik […]

Nastavi čitati
Sve o aranžmanu za zaradu

Sve o aranžmanu za zaradu

Mnogo je stvari koje treba uzeti u obzir prilikom prodaje preduzeća. Jedan od najvažnijih i najtežih elemenata često je prodajna cijena. Pregovori se ovdje mogu zakačiti, na primjer, jer kupac nije spreman platiti dovoljno ili nije u mogućnosti dobiti dovoljno sredstava. Jedan od […]

Nastavi čitati
Šta je pravno spajanje?

Šta je pravno spajanje?

Da naziv spajanja dionica uključuje prijenos dionica kompanija koje se spajaju jasno je iz naziva. Termin spajanje imovine takođe je znakovit, jer određenu imovinu i obaveze preduzeća preuzima druga kompanija. Izraz pravno spajanje odnosi se na jedini zakonski uređeni oblik [...]

Nastavi čitati
Podnesite žalbu na sud

Podnesite žalbu na sud

Važno je da imate i održavate povjerenje u pravosuđe. Zbog toga možete podnijeti žalbu ako smatrate da se sud ili član sudskog osoblja prema vama nije korektno ponašao. Trebali biste poslati pismo odboru tog suda. Vi […]

Nastavi čitati
Ugovor o donatoru: Šta trebate znati?

Ugovor o donatoru: Šta trebate znati?

Nekoliko je aspekata rađanja djeteta uz pomoć davatelja sperme, kao što je pronalaženje odgovarajućeg davatelja ili postupak oplodnje. Sljedeći važan aspekt u ovom kontekstu je pravni odnos između stranke koja želi zatrudnjeti oplodnjom, bilo kojeg partnera, darivatelja sperme […]

Nastavi čitati
Prenos preduzetništva

Prenos preduzetništva

Ako planirate prebaciti kompaniju na neko drugo ili preuzeti tuđu kompaniju, možda se pitate da li se ovo preuzimanje odnosi i na osoblje. Ovisno o razlogu zbog kojeg je poduzeće preuzeto i kako se izvršava preuzimanje, ovo može ili može [...]

Nastavi čitati
Ugovor o licenci

Ugovor o licenci

Prava intelektualnog vlasništva postoje da bi zaštitila vaše kreacije i ideje od neovlaštene upotrebe od strane trećih strana. Međutim, u određenim slučajevima, na primjer ako želite komercijalno eksploatirati svoje kreacije, možda ćete htjeti da ga drugi mogu koristiti. Ali koliko prava želite dati [...]

Nastavi čitati
Uloga nadzornog odbora u kriznim vremenima

Uloga nadzornog odbora u kriznim vremenima

Pored našeg općeg članka o Nadzornom odboru (u daljnjem tekstu „SB“), željeli bismo se fokusirati i na ulogu SB-a u kriznim vremenima. U kriznim vremenima zaštita kontinuiteta kompanije važnija je nego ikad, tako da se moraju uzeti u obzir važna razmatranja. […]

Nastavi čitati
Nadzorni odbor

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor (u daljem tekstu „SB“) je tijelo BV-a i NV-a koje ima nadzornu funkciju nad politikom uprave i općim poslovima preduzeća i povezanog preduzeća (član 2: 140/250 stav 2 holandskog građanskog zakonika ('DCC'). Svrha […]

Nastavi čitati
Zaštita slike

Zaštita stanarine

Kada iznajmite smještaj u Nizozemskoj, automatski imate pravo na zaštitu najma. Isto se odnosi na vaše stanare i podstanare. Zaštita stanarine u principu sadrži dva aspekta: zaštitu cijena najma i zaštitu stanarine od raskida ugovora o najmu stana u smislu da stanodavac ne može jednostavno [...]

Nastavi čitati
Razvod u 10 koraka

Razvod u 10 koraka

Teško je odlučiti hoće li se razvesti. Jednom kada odlučite da je to jedino rješenje, proces zaista započinje. Treba se dogovoriti puno stvari, a bit će to i emocionalno težak period. Da bismo vam pomogli na putu, dat ćemo [...]

Nastavi čitati
Obaveze iznajmljivača Slika

Obaveze iznajmljivača

Ugovor o najmu ima različite aspekte. Važan aspekt toga je stanodavac i obaveze koje on ima prema stanaru. Polazište u odnosu na obaveze najmodavca je „uživanje koje stanar može očekivati ​​na osnovu ugovora o najmu“. Napokon, obaveze [...]

Nastavi čitati
Sukob interesa redatelja Slika

Sukob interesa direktora

Direktori kompanije bi se u svakom trenutku trebali voditi interesima kompanije. Šta ako direktori moraju donositi odluke koje uključuju njihove lične interese? Koji interes prevladava i šta se od direktora očekuje u takvoj situaciji? Kada postoji sukob [...]

Nastavi čitati
Zadržavanje naslovne slike

Zadržavanje naslova

Vlasništvo je najopsežnije pravo koje osoba može imati u dobru, prema Građanskom zakoniku. Prije svega, to znači da drugi moraju poštivati ​​vlasništvo te osobe. Kao rezultat ovog prava, na vlasniku je da utvrdi šta će se dogoditi s njegovom robom. Za […]

Nastavi čitati
Revizija NV zakona i odnosa muškaraca i žena Slika

Revizija NV zakona i odnosa muškaraca i žena

2012. godine zakon BV (privatne kompanije) pojednostavljen je i učinjen fleksibilnijim. Stupanjem na snagu Zakona o pojednostavljenju i fleksibilnosti zakona BV, akcionari su dobili priliku da regulišu svoje međusobne odnose, tako da je stvoreno više prostora za prilagođavanje strukture preduzeća [...]

Nastavi čitati
Surogat majčinstvo u Holandiji Slika

Surogat majčinstvo u Holandiji

Trudnoća, nažalost, nije stvar svakog roditelja koji želi imati djecu. Pored mogućnosti usvojenja, surogat majčinstvo moglo bi biti opcija za budućeg roditelja. Trenutno u Holandiji surogat majčinstvo nije regulisano zakonom, što pravni status čini [...]

Nastavi čitati
Međunarodna slika surogat majčinstva

Međunarodno surogat majčinstvo

U praksi se planirani roditelji sve češće odlučuju za pokretanje programa surogat majčinstva u inostranstvu. Za to mogu imati različite razloge, koji su svi povezani sa nesigurnim položajem roditelja kojima se predviđa holandski zakon. O njima se ukratko govori u nastavku. U ovom članku objašnjavamo da mogućnosti u inostranstvu mogu [...]

Nastavi čitati
Autoritet roditelja Slika

Roditeljska vlast

Kada se dijete rodi, majka djeteta automatski ima roditeljsku vlast nad djetetom. Osim u slučajevima kada je sama majka u to vrijeme još uvijek maloljetna. Ako je majka udana za svog partnera ili ima registrovano partnerstvo za vrijeme rođenja djeteta, [...]

Nastavi čitati
Law & More B.V.