Sve o aranžmanu za zaradu

Sve o aranžmanu za zaradu

Mnogo je stvari koje treba uzeti u obzir prilikom prodaje preduzeća. Jedan od najvažnijih i najtežih elemenata često je prodajna cijena. Pregovori se ovdje mogu zakačiti, na primjer, jer kupac nije spreman platiti dovoljno ili nije u mogućnosti dobiti dovoljno sredstava. Jedan od […]

Nastavi čitati
Šta je pravno spajanje?

Šta je pravno spajanje?

Da naziv spajanja dionica uključuje prijenos dionica kompanija koje se spajaju jasno je iz naziva. Termin spajanje imovine takođe je znakovit, jer određenu imovinu i obaveze preduzeća preuzima druga kompanija. Izraz pravno spajanje odnosi se na jedini zakonski uređeni oblik [...]

Nastavi čitati
Podnesite žalbu na sud

Podnesite žalbu na sud

Važno je da imate i održavate povjerenje u pravosuđe. Zbog toga možete podnijeti žalbu ako smatrate da se sud ili član sudskog osoblja prema vama nije korektno ponašao. Trebali biste poslati pismo odboru tog suda. Vi […]

Nastavi čitati
Ugovor o donatoru: Šta trebate znati?

Ugovor o donatoru: Šta trebate znati?

Nekoliko je aspekata rađanja djeteta uz pomoć davatelja sperme, kao što je pronalaženje odgovarajućeg davatelja ili postupak oplodnje. Sljedeći važan aspekt u ovom kontekstu je pravni odnos između stranke koja želi zatrudnjeti oplodnjom, bilo kojeg partnera, darivatelja sperme […]

Nastavi čitati
Prenos preduzetništva

Prenos preduzetništva

Ako planirate prebaciti kompaniju na neko drugo ili preuzeti tuđu kompaniju, možda se pitate da li se ovo preuzimanje odnosi i na osoblje. Ovisno o razlogu zbog kojeg je poduzeće preuzeto i kako se izvršava preuzimanje, ovo može ili može [...]

Nastavi čitati
Ugovor o licenci

Ugovor o licenci

Prava intelektualnog vlasništva postoje da bi zaštitila vaše kreacije i ideje od neovlaštene upotrebe od strane trećih strana. Međutim, u određenim slučajevima, na primjer ako želite komercijalno eksploatirati svoje kreacije, možda ćete htjeti da ga drugi mogu koristiti. Ali koliko prava želite dati [...]

Nastavi čitati
Uloga nadzornog odbora u kriznim vremenima

Uloga nadzornog odbora u kriznim vremenima

Pored našeg općeg članka o Nadzornom odboru (u daljnjem tekstu „SB“), željeli bismo se fokusirati i na ulogu SB-a u kriznim vremenima. U kriznim vremenima zaštita kontinuiteta kompanije važnija je nego ikad, tako da se moraju uzeti u obzir važna razmatranja. […]

Nastavi čitati
Nadzorni odbor

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor (u daljem tekstu „SB“) je tijelo BV-a i NV-a koje ima nadzornu funkciju nad politikom uprave i općim poslovima preduzeća i povezanog preduzeća (član 2: 140/250 stav 2 holandskog građanskog zakonika ('DCC'). Svrha […]

Nastavi čitati
Zaštita slike

Zaštita stanarine

Kada iznajmite smještaj u Nizozemskoj, automatski imate pravo na zaštitu najma. Isto se odnosi na vaše stanare i podstanare. Zaštita stanarine u principu sadrži dva aspekta: zaštitu cijena najma i zaštitu stanarine od raskida ugovora o najmu stana u smislu da stanodavac ne može jednostavno [...]

Nastavi čitati
Razvod u 10 koraka

Razvod u 10 koraka

Teško je odlučiti hoće li se razvesti. Jednom kada odlučite da je to jedino rješenje, proces zaista započinje. Treba se dogovoriti puno stvari, a bit će to i emocionalno težak period. Da bismo vam pomogli na putu, dat ćemo [...]

Nastavi čitati
Obaveze iznajmljivača Slika

Obaveze iznajmljivača

Ugovor o najmu ima različite aspekte. Važan aspekt toga je stanodavac i obaveze koje on ima prema stanaru. Polazište u odnosu na obaveze najmodavca je „uživanje koje stanar može očekivati ​​na osnovu ugovora o najmu“. Napokon, obaveze [...]

Nastavi čitati
Sukob interesa redatelja Slika

Sukob interesa direktora

Direktori kompanije bi se u svakom trenutku trebali voditi interesima kompanije. Šta ako direktori moraju donositi odluke koje uključuju njihove lične interese? Koji interes prevladava i šta se od direktora očekuje u takvoj situaciji? Kada postoji sukob [...]

Nastavi čitati
Zadržavanje naslovne slike

Zadržavanje naslova

Vlasništvo je najopsežnije pravo koje osoba može imati u dobru, prema Građanskom zakoniku. Prije svega, to znači da drugi moraju poštivati ​​vlasništvo te osobe. Kao rezultat ovog prava, na vlasniku je da utvrdi šta će se dogoditi s njegovom robom. Za […]

Nastavi čitati
Revizija NV zakona i odnosa muškaraca i žena Slika

Revizija NV zakona i odnosa muškaraca i žena

2012. godine zakon BV (privatne kompanije) pojednostavljen je i učinjen fleksibilnijim. Stupanjem na snagu Zakona o pojednostavljenju i fleksibilnosti zakona BV, akcionari su dobili priliku da regulišu svoje međusobne odnose, tako da je stvoreno više prostora za prilagođavanje strukture preduzeća [...]

Nastavi čitati
Međunarodna slika surogat majčinstva

Međunarodno surogat majčinstvo

U praksi se planirani roditelji sve češće odlučuju za pokretanje programa surogat majčinstva u inostranstvu. Za to mogu imati različite razloge, koji su svi povezani sa nesigurnim položajem roditelja kojima se predviđa holandski zakon. O njima se ukratko govori u nastavku. U ovom članku objašnjavamo da mogućnosti u inostranstvu mogu [...]

Nastavi čitati
Surogat majčinstvo u Holandiji Slika

Surogat majčinstvo u Holandiji

Trudnoća, nažalost, nije stvar svakog roditelja koji želi imati djecu. Pored mogućnosti usvojenja, surogat majčinstvo moglo bi biti opcija za budućeg roditelja. Trenutno u Holandiji surogat majčinstvo nije regulisano zakonom, što pravni status čini [...]

Nastavi čitati
Autoritet roditelja Slika

Roditeljska vlast

Kada se dijete rodi, majka djeteta automatski ima roditeljsku vlast nad djetetom. Osim u slučajevima kada je sama majka u to vrijeme još uvijek maloljetna. Ako je majka udana za svog partnera ili ima registrovano partnerstvo za vrijeme rođenja djeteta, [...]

Nastavi čitati
Akt ostavke

Akt ostavke

Razvod puno uključuje Razvodni postupak sastoji se od više koraka. Koje korake treba poduzeti ovisi o tome imate li djecu i jeste li se unaprijed dogovorili za nagodbu sa svojim budućim bivšim partnerom. Općenito, slijedi se sljedeći standardni postupak. Prvo od […]

Nastavi čitati
Odbijanje posla Slika

Odbijanje posla

Vrlo je dosadno ako se zaposlenik ne pridržava vaših uputstava. Na primjer, jedan zaposlenik na kojeg ne možete računati da će se pojaviti na radnom podu oko vikenda ili onaj koji misli da se vaš uredan kodeks odijevanja ne odnosi na njega ili nju. […]

Nastavi čitati
Alimentacija

Alimentacija

Šta je alimentacija? U Holandiji alimentacija je novčani doprinos troškovima života vašeg bivšeg partnera i djece nakon razvoda. To je iznos koji primate ili morate plaćati mjesečno. Ako nemate dovoljno prihoda za život, možete dobiti alimentaciju. […]

Nastavi čitati
Postupak istrage u Komori preduzeća

Postupak istrage u Komori preduzeća

Ako su se unutar vaše kompanije pojavili sporovi koji se ne mogu riješiti interno, postupak pred Komorom preduzeća može biti prikladno sredstvo za njihovo rješavanje. Takav postupak naziva se anketni postupak. U ovom postupku, od Komore preduzeća se traži da istraži politiku i tok poslova [...]

Nastavi čitati
Otkaz tokom probnog rada

Otkaz tokom probnog rada

Tokom probnog rada, poslodavac i zaposlenik mogu se upoznati. Zaposlenik može vidjeti da li mu se posao i firma sviđaju, dok poslodavac može vidjeti da li je zaposlenik pogodan za taj posao. Nažalost, to može dovesti do otkaza zaposlenika. […]

Nastavi čitati
Periodi raskida i otkaza

Periodi raskida i otkaza

Da li se želite riješiti dogovora? To nije uvijek moguće odmah. Naravno, važno je postoji li pisani sporazum i jesu li sklopljeni dogovori o otkaznom roku. Ponekad se na sporazum odnosi zakonski otkazni rok, dok vi sami imate […]

Nastavi čitati
Law & More B.V.