Naknada štete zbog kašnjenja leta

Naknada štete zbog kašnjenja leta

Od 2009. godine, u slučaju kašnjenja leta, vi kao putnik više ne stojite praznih ruku. Zapravo, presudom Sturgeon, Sud pravde Europske unije proširio je obavezu zrakoplovnih kompanija da plate naknadu. Od tada putnici mogu imati koristi od naknade ne samo u slučaju otkazivanja, već i u slučaju kašnjenja leta. Sud je presudio da u oba slučaja aviokompanije imaju samo marža od tri sata odstupiti od prvobitnog rasporeda. Prekoračuje li dotična marža zrakoplovna kompanija i stižete li na odredište više od tri sata? U tom će slučaju avio-kompanija morati nadoknaditi štetu za kašnjenje.

Međutim, ako aviokompanija može dokazati da nije odgovorna za dotično kašnjenje, čime dokazuje postojanje vanredne okolnosti što nije bilo moguće izbjeći, nije dužan isplatiti naknadu za kašnjenje duže od tri sata. U pogledu pravne prakse, okolnosti su rijetko izvanredne. To je slučaj samo kada je u pitanju:

  • vrlo loši vremenski uslovi (poput oluje ili iznenadne vulkanske erupcije)
  • prirodnih katastrofa
  • terorizam
  • medicinski hitni slučajevi
  • nenajavljeni štrajkovi (npr. od aerodromskog osoblja)

Sud pravde ne smatra tehničke nedostatke na vazduhoplovu okolnošću koja se može smatrati izvanrednom. Prema nizozemskom sudu, štrajkovi osoblja zrakoplovne kompanije nisu obuhvaćeni takvim okolnostima. U takvim slučajevima vi kao putnik jednostavno imate pravo na naknadu štete.

Imate li pravo na naknadu i ne postoje li izuzetne okolnosti?

U tom slučaju, aviokompanija vam mora platiti odštetu. Stoga ne morate pristati na drugu moguću alternativu, poput vaučera, koji vam zrakoplovna kompanija predstavlja. Međutim, pod određenim okolnostima imate i pravo na njegu i / ili smještaj, a zrakoplovna kompanija to mora omogućiti.

Iznos naknade obično može biti od 125, - do 600, - eura po putniku, ovisno o dužini leta i dužini kašnjenja. Za kašnjenja letova kraća od 1500 km možete računati na 250, - eura naknade. Ako se odnosi na letove između 1500 i 3500 km, nadoknada od 400, - eura može se smatrati razumnom. Preletite li više od 3500 km, nadoknada za više od tri sata kašnjenja može iznositi 600, - eura.

I na kraju, u vezi s upravo opisanom naknadom, postoji još jedan važan uvjet za vas kao putnika. U stvari, imate pravo na naknadu štete zbog kašnjenja ako padne zastoj leta Evropska uredba 261/2004. To je slučaj kada vaš let polazi iz neke zemlje EU ili kada letite u neku zemlju unutar EU s evropskom aviokompanijom.

Imate li kašnjenje leta, želite li znati imate li pravo na naknadu štete nastale uslijed kašnjenja ili namjeravate poduzeti bilo kakvu akciju protiv aviokompanije? Molimo kontaktirajte advokate na Law & More. Naši pravnici su stručnjaci na polju oštećenja kašnjenja i rado će vam pružiti savjet.

Law & More