Naknada štete zbog kašnjenja leta

Od 2009. godine, u slučaju kašnjenja s letom, vi kao putnik više ne stojite praznih ruku. U presudi Sturgeon, Sud Europske unije produžio je obvezu zrakoplovnih kompanija da isplati naknadu. Od tada putnici mogu koristiti naknadu ne samo u slučaju otkaza, već i u slučaju kašnjenja leta. Sud je presudio da u oba slučaja aviokompanije imaju samo a marža od tri sata odstupiti od prvobitnog rasporeda. Prekoračuje li dotična marža zrakoplovna kompanija i stižete li na odredište više od tri sata? U tom će slučaju avio-kompanija morati nadoknaditi štetu za kašnjenje.

Međutim, ako aviokompanija može dokazati da nije odgovorna za dotično kašnjenje, čime dokazuje postojanje vanredne okolnosti što nije bilo moguće izbjeći, nije dužan isplatiti naknadu za kašnjenje duže od tri sata. U pogledu pravne prakse, okolnosti su rijetko izvanredne. To je slučaj samo kada je u pitanju:

  • vrlo loši vremenski uslovi (poput oluje ili iznenadne vulkanske erupcije)
  • prirodnih katastrofa
  • terorizam
  • medicinski hitni slučajevi
  • nenajavljeni štrajkovi (npr. od aerodromskog osoblja)

Sud pravde ne smatra tehničke nedostatke aviona okolnošću koja se može smatrati izvanrednom. Prema holandskom sudu, štrajkovi vlastitog osoblja aviokompanije nisu obuhvaćeni ni takvim okolnostima. U takvim slučajevima vi kao putnik jednostavno imate naknadu.

Imate li pravo na naknadu i nema li izuzetnih okolnosti? U tom slučaju aviokompanija vam mora platiti odštetu. Stoga ne morate pristati na drugu moguću alternativu, poput vaučera, koju vam aviokompanija predstavlja. Međutim, pod određenim okolnostima imate pravo na negu i / ili smeštaj, a aviokompanija to mora olakšati.

Iznos naknade obično može biti od 125, - do 600, - eura po putniku, ovisno o dužini leta i dužini kašnjenja. Za kašnjenja letova kraća od 1500 km možete računati na 250, - eura naknade. Ako se odnosi na letove između 1500 i 3500 km, nadoknada od 400, - eura može se smatrati razumnom. Preletite li više od 3500 km, nadoknada za više od tri sata kašnjenja može iznositi 600, - eura.

I na kraju, u vezi s upravo opisanom naknadom, postoji još jedan važan uvjet za vas kao putnika. U stvari, imate pravo na naknadu štete zbog kašnjenja ako padne zastoj leta Evropska uredba 261/2004. To je slučaj kada vaš let polazi iz neke zemlje EU ili kada letite u neku zemlju unutar EU s evropskom aviokompanijom.

Imate li kašnjenje leta, želite li znati imate li pravo na naknadu štete nastale uslijed kašnjenja ili namjeravate poduzeti bilo kakvu akciju protiv aviokompanije? Molimo kontaktirajte advokate na Law & More. Naši pravnici su stručnjaci na polju oštećenja kašnjenja i rado će vam pružiti savjet.

Udio